Register: Vložit záznam
Priezvisko*
Meno*
Ulica-Trvalý pobyt*
Čislo domu--Trvalý pobyt*
Mesto--Trvalý pobyt*
PSČ--Trvalý pobyt*
Štat--Trvalý pobyt*
Ulica-Prechodný pobyt
Čislo--Prechodný pobyt
Mesto--Prechodný pobyt
PSČ--Prechodný pobyt
Štát--Prechodný pobyt
Telefón*
E-mail*
Dosiahnuté vzdelanie*
Ukončená škola*
Odbor vzdelania*
Stav*
Pohlavie*
Znížená pracovná schopnosť*
Aké je obmedzenie pr. schopnosti
Poberateľ dôchodku*
II. pilier Dôch. poistenia*
Vodičský preukaz


Nemecký jazyk*
Slovenský jazyk*
Český jazyk*
Anglický jazyk*
Ruský jazyk*
Maďarský jazyk*
Polský jazyk*
Pracovné schopnosti*
Pracovné schopnosti
Pracovné schopnosti
Poznámky k pr. schopnostiam
* - Povinná položka